Güncelleme:
22.12.2006
             

 

Site içi arama


google'da ara
antikapitalist'te ara


Cliff'in Kitapları


Troçki'nin devrimci teori ve pratiğinin bugüne taşınmasında önemli bir paya sahip İngiliz devrimci Tony Cliff, 1917'de Filistin'de doğdu. Bugün dünyanın pekçok ülkesinde kardeş örgütleri olan Uluslararası Sosyalist Akım'ın ve onun en büyük parçası Socialist Workers Party'nin (SWP - Sosyalist İşçi Partisi) kurucu liderlerinden ve en önemli teorisyenlerinden birisi oldu. Özellikle Sovyetler Birliği ve uydularının devlet kapitalisti doğası üzerine yaptığı çözümlemleri ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kapitalizmin yaşadığı 'altın çağı'nın en önemli nedenin, genişleyen silah sektörü-ekonomisi olduğunu göstermesi, marksist teoriye yaptığı en önemli katkılardır. Ayrıca 80'li yıllarda bir yandan neo-liberalizmin yarattığı basınç, diğer yandan da stalinist devlet kapitalisti rejimlerinin çökmesinin sonucu krize giren dünya sosyalist hareketinin yeniden ivme kazanmasında, liderliğini yaptığı SWP teorik ve pratik alanda önemli bir rol üstlendi.
Tony Cliff 2000 yılında aramızdan ayrıldı. (Cliff'in yaşamının kısa bir özetini içeren röportajı 21. Yüzyıla Girerken Marksizm kitabının tanıtım yazısında bulabilirsiniz.)

NOT: PDF uzantılı dosyalar Acrobat Reader programıyla çalışmaktadır. Bu programı ücretsiz olarak buradan indirebilirisiniz.

 


 

Lenin 1: Partinin İnşası

Tony Cliff'in Türkçe'ye dört cilt olarak çevrilen Lenin biyografisi, Lenin'in politik yaşamı ışığında Rus Devrimi'nin tarihi, işçi sınıfının yıllar içindeki mücadele deneyimleri ve katettiği yollar, Bolşevik Partisi'nin ve 3. Enternasyonal'in kuruluşu ve inşa edilişi, Rus Devrimi'nin karşılaştığı sorunlar ve daha Lenin hayattayken devrimin dejenere olması ele alınıyor.

Bu dört ciltlik kitap, Rus devrimci mücadelesi, Bolşevik Partisi ve Lenin hakkında gerçeklerin stalinst bürokratlarca çarpıtılmasına karşı güçlü bir duruş geliştiriyor.

Kitabın ilk cildi Lenin'in doğumundan Birinci Dünya Savaşı'na kadar geçen dönemi; Lenin'in devrimci olmaya başlaması, Rus işçi sınıfının tarih sahnesine çıkışı, Bolşevik Partisi'nin kuruluş dönemi, 1905 Rus Devrimi ve onun kaybedilmesiyle yaşanan baskı dönem ve tüm bu süre zarfında Bolşevik politikaların gelişimi ele alınıyor.

Baskısı çok nadir bulunan kitabın bu ilk cildini yakında internet ortamına taşıyacağız.

 

Lenin 2: Bütün İktidar Sovyetlere

Lenin biyografisinin ikinci cildi, Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasından Ekim Devrimi'ne kadar geçen dönemi; dünya savaşı başladıktan sonra sosyal demokratların ihaneti ve buna karşı Lenin ve bir avuç enternasyonalist devrimcinin yürütmeye başladıkları savaş karşıtı propaganda ve ajitasyonu ve yine onlar tarafından geliştirilen emperyalizm teorisi ve buna uygun politikalar, savaşın yarattığı şoku üstünden atan Rus işçi sınıfı, ezilenleri ve sıradan askerlerinin bir anda parlayan mücadeleleri sonucu oluşan 1917 Şubat Devrimi, devrimin geçirdiği aşamaları, devrim içinde yürütülen ve geliştirilen Bolşevik politikaları, Ağustos 1917'de Rus işçi sınıfının kolektif mücadelesiyle püskürtülen askeri darbe ve darbe girişiminden sonra Lenin ve Bolşeviklerin liderliğinde işçi sınıfının tüm kapitalist iktidar aygıtlarını yıkmaya başlamasını; yani Büyük Ekim Devrimi'nin heyecanlı macerasını işliyor.

İkinci cilt PDF dosyalarından oluşmaktadır. İyi okumalar..

Önsöz
Kronoloji
Bölüm 1 : Birinci Dünya Savaşı
Bölüm 2 : Bolşevik Parti Savaş Sınavından Geçiyor
Bölüm 3 : Lenin ve Ulusal Sorun
Bölüm 4 : Emperyalizm; Kapitalizmin En Yüksek Aşaması
Bölüm 5 : Çarlık Rejiminin Krizi ve Çöküşü
Bölüm 6 : Şubat Devriminden İkili İktidara
Bölüm 7 : Lenin Partiyi Yeniden Donatıyor
Bölüm 8 : Lenin, Parti ve Proletarya
Bölüm 9 : Lenin Tempoyu Düşürüyor
Bölüm 10: Lenin ve Asker Ayaklanmaları
Bölüm 11: Köylülük ve Devrim
Bölüm 12: Lenin ve İşçi Kontrolü
Bölüm 13: Lenin Ayaklanan Azınlıkları Destekliyor
Bölüm 14: Temmuz Günleri
Bölüm 15: Gericilik Harekete Geçiyor
Bölüm 16: Kornilov Darbesi
Bölüm 17: Devlet ve Devrim
Bölüm 18: Proletarya İktidarı Kullanabilir
Bölüm 19: Lenin Ayaklanma Çağrısı Yapıyor

 

Lenin 3: Kuşatılmış Devrim

Lenin biyografisinin üçüncü cildi, devrimden sonra Lenin ve Bolşeviklerin, büyük bir iç savaşın daha da zorlaştırdığı geri bir ülkenin koşulları altında kapitalizmi yıkıp sosyalizme geçme mücadelesinin 'kahramanlık ve trajediyle dolu' hikayesini işliyor.

Üçüncü cilt, PDF dosyalarından oluşmaktadır. İyi okumalar..

Önsöz
Kısaltmalar
Bölüm 1 Bolşevik Hükümetin İlk Adımları
Bölüm 2 İktidarın Pekiştirilmesi
Bölüm 3 Kurucu Meclisin Dağıtılması
Bölüm 4 Brest-Litovsk Barış Antlaşması
Bölüm 5 Kapitalizmden Sosyalizme Geçiş
Bölüm 6 "Bize Devlet Kapitalizmi Gerek"
Bölüm 7 Savaş Komünizmi (1918-1921)
Bölüm 8 Kahramanlık ve Trajedi Birarada
Bölüm 9 Savaş Komünizmi Koşullarında Proletarya
Bölüm 10 Savaş Komünizmi ve Köylülük
Bölüm 11 Devletin Sönümlenmesi Sorunu
Bölüm 12 Bolşeviklerin Siyasi Tekelinin Kuruluşu
Bölüm 13 Partinin Transformasyonu
Bölüm 14 Lenin ve Askeri Cephe
Dipnotlar

 

 

'Açık kitaplık' sayfasına git
sayfa başına dön


kütüphane sayfasına git