Güncelleme:
21.11.2006
             

 

Site içi arama


google'da ara
antikapitalist'te ara


Chris Harman, bu broşüründe dünyada büyük bir umut ve atılım yaratan 1917 Devrimi'nin neden ve nasıl önce yozlaşıp sonra da kaybedildiği soruları üzerine yoğunlaşmaktadır. Yazar, 1917 Devrimi'nin büyük kazanımlarının 'duvarlar yıkılmadan' çok önce; Stalin'in iktidarını pekiştirmesiyle kaybedildiğini belirtmektedir.

Aşağıdaki giriş bölümünden sonra yer alan linkten, broşürün Word dokumanı şeklini indirebilirsiniz (dokuman yaklaşık 140 kb'tır)

İyi okumalar..

 

1917 Devrimi, dünya tarihinde ilk kez koca bir ülkenin kontrolünün bir işçi hükümetine geçmesiyle sonuçlandı. Kurulan bu düzen, sürmekte olan vahşi ve boş dünya savaşına mahkum edilmiş milyonlarca insana yeni bir umut verdi. Devrimi izleyen dönemde, insanların kapitalizmin acımasız sonuçları (işsizlik, açlık, faşist zorbalık ve yeni savaş tehditleri) karşısındaki çaresizlikleri yerini umuda bıraktı. İnsanlar dünyanın her yerinde gelecek umutlarını sovyetlerin (sıradan kadın ve erkek işçilerin konseylerinin) iktidarda olduğu Rusya'daki rejime bağladılar.

Ancak bugün (Broşürün ilk baskısı 1967 yılında yapılmıştır - ÇN) SSCB hükümeti insanlara ilham ve umut vermiyor. SSCB sadece solda bulunan çok az sayıdaki kişinin desteğini alıyor. SSCB'nin 1956 Macar Devrimi'ni acımasızca bastırması binlerce militanı SSCB karşıtı yaptı. Bunun kadar kanlı bir şekilde olmasa bile böyle bir saldırganlığı "sosyalist" Çekoslovakya'ya karşı tekrarlaması ise resmi komünist partilerinin bile yarım ağızla SSCB'ye karşı dönmesine neden oldu. SSCB, Çin'e yönelik tavırları (bu ülkenin çok ihtiyacı olan teknik yardımları durdurması, kıraç sınır bölgeleri yüzünden açıkça savaşla tehdit etmesi vb) nedeniyle hala Stalin'i övmeye çalışanları bile hayal kırıklığına uğrattı.

Devrimi izleyen o önemli yıllarda neler oldu? İşler niye ters gitti? Bunun sorumlusu kim?

Rusya: Devrim Nasıl Kaybedildi - Chris Harman

 


'Antikapitalist yayınları' sayfasına git

   

kütüphane sayfasına git